Tepelné čerpadlo technólogia budúcnosti v kocke

Tepelné čerpadlo technólogia budúcnosti.

Čo by ste povedali na prístroj, ktorý vám pomôže ušetriť na vykurovaní? Presne túto službu vám ponúkajú tepelné čerpadlá, ktoré využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo z vody. Tieto čerpadlá sa tešia stále väčšiemu záujmu, najmä preto, že vám poskytujú teplo prakticky zadarmo a pomôžu vám tak ušetriť nie málo peňazí. Najčastejšie sa používajú pri bežnej výstavbe rodinných domov, pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov, ale vhodné sú aj pre verejné budovy, či výrobné podniky.

content

Čo je tepelné čerpadlo a ako funguje

Tepelné čerpadlá a ich princíp fungovania poznáme najmä z chladničiek, mrazničiek a klimatizácií. To sú však tepelné čerpadlá, ktoré majú chladiacu funkciu. Dnes sú však na trhu i tepelné čerpadlá, ktoré menia externú energiu získanú zo zeme, vzduchu a vody na teplo.

Chcete ponuku na mieru?

Princíp fungovania vykurovacieho tepelného čerpadla je v podstate opačný ako pri chladničke, ktorej účelom je „vytvárať zimu“. Von z priestoru chladničky sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na jej zadnej strane. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a mení ho na teplo vyššie.

V súčasnosti sa na vykurovanie rodinných domov a menších objektov používajú takmer výlučne tepelné čerpadlá s kompresorom, ktorý je poháňaný elektromotorom. Kompresor možno poháňať aj akýmkoľvek iným motorom, napr. na zemným plynom. Pre relatívne malé výkony sú elektrické tepelné čerpadlá najvýhodnejšie.                                                        

Alternatívne vykurovanie Alternatívne vykurovanie

História tepelného čerpadla

Princíp tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete bol Slovák Aurel Stodola. Tepelné čerpadlo, ktoré skonštruoval v roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera. Prvé veľké technické využitie tohto spôsobu vykurovania sa uskutočnilo v r. 1936. Rozsiahlejšie využitie tepelných čerpadiel na vykurovanie prišlo najskôr so zvýšením cien energií na začiatku sedemdesiatych rokov.

 

Ako funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo tvorí vonkajšia jednotka, kompresor a kondenzátor (vnútorná jednotka).

V tepelnom čerpadle cirkuluje chladivo, ktoré zo získaného tepla z okolitého vzduchu alebo zeme začne vo výparníku vrieť. V plynnom skupenstve teplo nasaje kompresor. Tu sa chladivo skomprimuje na vysoký tlak a teplotu. Horúce chladivo následne prúdi ku kondenzátoru, kde sa zahustí. Kondenzačné teplo sa odovzdá do vykurovacieho systému. Ochladením zmení chladivo opäť svoje skupenstvo a celý proces sa môže začať znova.

Typy čerpadiel

Poznáme viac druhov tepelných vykurovacích čerpadiel, ktoré sa odvíjajú od toho, z čoho čerpadlo čerpá energiu.

Poznáme momentálne viaceré typy tepelných čerpadiel a to vzduch – voda a zem – voda. Tepelné čerpadlo vzduch – voda získava teplo z vonkajšieho vzduchu. To druhé čerpadlo, čerpá teplo zo zeme. Tepelné čerpadlo, ktoré čerpá teplo zo zeme je vhodné na miestach, kde priemerná zimná teplota klesá pod 3 °C.

5

Ktorý primárny zdroj tepla zvoliť? Vzduch, zem alebo vodu?

To, aký druh vykurovacieho tepelného čerpadla je vhodné využiť v danej budove záleží od toho, kde sa budova nachádza a aké má externé tepelné podmienky. Pre namodelovanie reálnej prevádzky je treba využiť rôzne výpočty, na základe ktorých sa zvolí vhodný druh tepelného čerpadla. Ideálny druh tepelného čerpadla vám pomôže zvoliť šikovný architekt, ktorý zo všeobecných údajov zvolí vhodnosť jednotlivých kombinácií tepelných čerpadiel. Vzhľadom na širokú ponuku technológií a možných technických riešení výsledky závisia od kvalitného projektu šitého na mieru. Nevyhnutnosťou sú skúsenosti, zodpovednosť a odborná zdatnosť dodávateľa. Zásadnou podmienkou je, aby bol vopred zrejmý rozsah a účel použitia. Napríklad požiadavka na zabezpečenie chladenia v letnom období sa ťažko realizuje dodatočne, ak s ňou projektant nepočíta už od začiatku spracovania návrhu.

Výhodné je napríklad, ak pri čerpadle vzduch/voda vymeníme klasický vykurovací systém za podlahové vykurovanie. Je to výhodnejšie, ako keby sme ponechali radiátory a zvolili čerpadlo, ktoré funguje na báze zem/voda.

Čerpadlá vzduch/voda sú na trhu najobľúbenejšie kvôli jednoduchej montáži a nízkym nákladom na prípravné práce. Teplo zo vzduchu je zadarmo. Nepotrebujú veľký pozemok, ani zdroj vody. Preto sú zaujímavým riešením aj tam, kde pre iné druhy nie sú vhodné podmienky.

 1

Cena a výhody tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá ponúkajú široké možnosti inštalácie. Jednoduchá inštalácia, nízke prevádzkové náklady  a nízka produkcia CO2 sú veľkými výhodami ich využitia. Technológiu tepelného čerpadla môžete navyše skombinovať so solárnym panelom, takže budete šetriť životné prostredie a vašu peňaženku o to viac.

Cena tepelného čerpadla sa zdá byť väčšine ľudí privysoká. Pri zaobstaraní úspornej energie, ako sú tepelné čerpadlá, však nemá byť obstarávacia cena hlavným rozhodovacím argumentom. Netreba zabúdať na fakt, že počiatočná investícia, ktorá bude možno vyššia, vám môže ušetriť nemalú čiastku v budúcnosti. Je potrebné porovnať cenu tepelného čerpadla a jeho prevádzkové náklady s cenou iných spôsobov vykurovania. Tepelné čerpadlá vzbudzujú stále viac pozornosti aj preto, že ich postupné rozširovanie stláča ich predajné ceny nižšie, zatiaľ čo ceny energie rastú.

Tepelné čerpadlo dokáže ušetriť približne 40 až 50 % z celkových prevádzkových nákladov domu. To predstavuje pri novom zateplenom rodinnom dome s tepelnou stratou 10 kW úsporu približne 625 € ročne. Ak by ceny energií už nenarástli, ušetrí tepelné čerpadlo po 5 rokoch prevádzky 3 125 € , po 10 rokoch 6 250 € a po 15 rokoch 9 375 €. Ak ceny energií narastú len o 5 % ročne, budú tieto čiastky 3 454 € po 5 rokoch prevádzky, 7 861 € po 10 rokoch a 13 487 € po 15 rokoch prevádzky. Získavaním tepla na zvýšenie teploty vody v systéme týmto spôsobom znižuje náklady a spotrebu energie.

Ako u každej kvalitnej veci, musíte za tepelné čerpadlo na začiatku zaplatiť viac ako za iné spôsoby vykurovania. Po prvotnej investícii už ale budete vykurovať váš dom najlacnejšie ako je to vôbec možné a hlavne úplne bez práce. Drevom v krbe potom budete kúriť pretože chcete, nie preto že každý deň musíte. Aj váš čas má svoju cenu.
Chcete ponuku na mieru?