VIRTUÁLNA PREHLIADKA

todo img alt

VIDEOANIMÁCIA

VIZUALIZÁCIA

todo img alt

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NAMI

Ponúkame možnosť vypracovania projektov pre investorov a samosprávy, ktorým poskytujeme komplexné riešenia s profesionálnymi projekčnými službami. Pracujeme s kvalitnými technológiami a profesionálnymi prezentačnými materiálmi. Tvoríme projekty aj pre dotácie z kohéznych a štrukturálnych fondov Európskej únie, väčšina našich projektov bola úspešne zrealizovaná.

ROZŠÍRENIE KAPACÍT VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ

 • nadstavba/prístavba
 • detské a dopravné ihrisko
 • debarierizácia objektu
 • vnútorné vybavenie objektu
 • modernizácia jestvujúcich budov

MODERNIZÁCIA ZBERNÝCH DVOROV

 • prestrešenie
 • separácia odpadu
 • technické vybavenie
 • obnova jestvujúcich objektov
 • rekonštrukcia spevnených plôch

ZNÍŽENIE ENREGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV

 • využitie OZE
 • energetická trieda A1
 • modernizácia vykurovania a osvetlenia
 • komplexné zateplenie
 • odstránenie havarijného stavu

OBNOVA BUDOV Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU

 • odstránenie defektov stavby
 • komplexné zateplenie konštrukcií
 • revitalizácia priestorov
 • výmena otvorových konštrukcií
 • riešenie fasády

Pre úspešné získanie dotácie dokážeme zabezpečiť:

Dodávku energetického auditu budovy

Zameranie skutkového stavu budovy

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vo veľmi krátkom časovom horizonte

Optimálne nastavenie projektu vzhľadom na energetickú hospodárnosť a „value for money“

Externý manažment projektu

 

BIM model, ktorý využijete počas celého životného cyklu budovy, od výstavby až po jej užívanie

Odovzdaním projektu sa naša spolupráca nekončí, sme pre vás k dispozícií aj počas výstavby kontaktujte nás