VIRTUÁLNA PREHLIADKA

todo img alt

VIDEOANIMÁCIA

PREZENTÁCIA

todo img alt
 

MÁM ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU

V našom portfóliu nájdete mnoho úspešne navrhnutých novostavieb a rekonštrukcií na bývanie. Bungalov či viacpodlažný rodinný dom, všetko závisí od charakteru pozemku a vašich predstáv a zvyklostí. Dohodnite si s nami stretnutie a my vám navrhneme energeticky a ekonomicky hospodárne bývanie, ktoré prispôsobíme vášmu životnému štýlu. Prvým krokom je (architektonická) štúdia, na ktorej sa podieľate s nami. Podľa nej vám vypracujeme projekt pre stavebné povolenie a realizáciu aký si predstavujete.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NAMI

Image alt text.

KOMPLEXNOSŤ PROJETKU

Dodávame bezstarostné riešenia, ktoré zahŕňajú osadenie domu na pozemok, všetky inžinierske siete, ocenený výkaz výmer a všetky profesie.
Image alt text.

3D PDF KONZULTÁCIA A VIRTUÁLNA REALITA

Rozhodujte o vzhľade a vlastnostiach vášho domu už počas tvorby štúdie, vďaka čomu si budete vedieť svoje budúce bývanie lepšie predstaviť.
Image alt text.

ODBORNÉ PORADENSTVO, OPTIMALIZÁCIA ČASU A PEŇAZÍ

Poradíme vám pri výbere materiálu a technológií, s cieľom dosiahnuť energeticky a ekonomicky čo najhospodárnejšiu stavbu s premysleným dizajnom.
Image alt text.

NÍZKOENERGETICKÝ AŽ PASÍVNY ŠTANDARD

Všetky naše stavby na bývanie majú pasívny alebo nízkoenergetický štandard triedy A, čím klient získa energeticky a ekonomicky efektívnu stavbu.

POSTUP VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA MIERU

1

Osobné stretnutie a ujasnenie vašich preferencií a potrieb

2

Architektonická štúdia a konzultácie návrhov s investorom

3

Tvorba projektu pre stavebné povolenie a realizáciu s vizualizáciou

4

Autorský dozor počas realizácie

OBSAH KOMPLETNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

ARCHITEKTÚRA

Obsahuje: sprievodná správa, technická správa, výkresy (v mierke 1:50, 1:100), základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, stavebné detaily (1:10), výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny.

STATIKA

Obsahuje: technická správa, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Obsahuje: technická správa, spotreba energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schéma zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

ELEKTROINŠTALÁCIE

Obsahuje: technická správa, projekt elektrickej prípojky k distribučnej sieti, projekt vnútorných rozvodov elektroinštalácie a slaboprúdu, bleskozvod.

ZDRAVOTECHNIKA

Obsahuje: technická správa, projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky, projekt vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, odvodnenia strechy, výkaz spotrebovaného materiálu.

PLYNOVOD

Obsahuje: technická správa, projekty prípojky plynu a vnútorných rozvodov plynu.

POŽIARNA OCHRANA

Obsahuje: technická správa, situácia, pôdorysy podlaží a výkaz použitého materiálu.

VIZUALIZÁCIA STAVBY

Obsahuje: fotorealistická prezentácia, virtuálna 360° prehliadka, realisticky spracovaná videoanimácia.

Odovzdaním projektu sa naša spolupráca nekončí. V prípade potreby sme pre vás k dispozícií aj počas výstavby.

MÁM ZÁUJEM O DOM NA MIERU