Potrebujete rýchlo stavebné povolenie? U nás dostanete všetko

PROJEKT OD 15€ S DPH/M2

Image alt text.

ODBORNÉ PORADENSTVO

Poradíme Vám vo výbere materiálov a technológií tak, aby ste dostali energeticky čo najhospodárnejšiu stavbu s čo najkrajším dizajnom.

Image alt text.

PRI REALIZÁCII STAVBY PROJEKT ZDARMA

Vrátenie plnej ceny projektu v prípade realizácie stavby našou firmou.

Image alt text.

OPTIMALIZÁCIA CENY STAVBY A PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV

Navrhnutie optimálneho konštrukčného a technického riešenia stavby, vrátane vykurovania.

Image alt text.

FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA

Súčasťou je profesionálna fotorealistická vizualizácia osadená priamo na pozemok.

STUPNE DOKUMENTÁCIE

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Image alt text.
  • Stavebné povolenie ako také musí predchádzať každej stavbe, inak nie je legálna a nasleduje pokuta alebo odstránenie. V stavebnom povolení stavebný úrad určí záväzné podmienky na uskutočnenie a užívanie stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.
  • Projekt pre stavebné povolenie je dokument, ktorý slúži pre vybavenie stavebného povolenia. Je to hrubé technické riešenie, ktoré je bez akýchkoľvek výpočtov.
  • Projekt na stavebné povolenie vo väčšine prípadov svojpomocnej výstavby nepostačuje na realizáciu domu. V tomto prípade sa odporúča, aby si stavebník dal vypracovať vypočítané statické riešenie stavby ako realizačný projekt.

KOMPLETNÝ REALIZAČNÝ PROJEKT

Image alt text.
  • Kompletný realizačný projekt slúži pre stavby, ktoré budú postavené svojpomocne, či dodávateľským spôsobom, kedy sa celá realizácia domu zadá stavebnej firme.
  • V realizačnom projekte je vypočítaná a optimalizovaná statika. Klient sa tak vyhne mnohým statickým a konštrukčným problémom pri realizácii stavby.
  • Kompletný realizačný projekt prehlbuje a spresňuje dokumentáciu overenú v stavebnom konaní do takých podrobností, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie, výrobky, materiály, konštrukčné detaily a podobne.
  • Je to jednoznačný a zruzumiteľný dokument, ktorý je doplnený výkazom – výmerom a rozpočtom stavby.
  • Priložený rozpočet je ukazovateľom nákladovosti stavby podrobným dopracovaním projektu na stavebné povolenie.

POSTUP PRÁC NA PROJEKTE

1
2

Návrh optimálneho technického riešenia

3

Tvorba projektu

4

Odovzdanie projektovej dokumentácie

OBSAH KOMPLETNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PROJEKT ARCHITEKTÚRY

Obsahuje:sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, stavebné detaily (1:10), výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny.

PROJEKT STATIKY

Obsahuje:technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

PROJEKT ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA

Obsahuje:technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

PROJEKTY ELEKTROINŠTALÁCIÍ

Obsahuje:technickú správu, projekt elektrickej prípojky k distribučnej sieti, projekt vnutorných rozvodov elektroinštalacie a slaboprúdu, bleskozvod.

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY

Obsahuje:technickú správu, projekt vodovodnej a kanalizacnej prípojky, projekt vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, odvodnenia strechy, výkaz spotrebovaného materiálu

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU

Obsahuje:technickú správu, projekty prípojky plynu a vnútorných rozvodov plynu

PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY

Obsahuje:technickú správu, situáciu, podorysy podlaží a výkaz použitého materiálu

VIZUALIZÁCIA STAVBY

Obsahuje:Fotorealistickú vizualizáciu stavby a digitálny 3D model

Cenová ponuka na mieru