Stavebné profesie

Stavebné profesie

Elektrika

  • Projekt NN prípojky a projekt vnútornych rozvodov elektriky a osvetlenie stavby - Obsahuje technickú správu, výkresy  a výkaz materiálu.

Plynofikácia

  • Projekt domového plynovodu – Obsahuje technickú správu, výkresy domového plynovodu a výkaz materiálu.

Protipožiarna ochrana

  • Projekt protipoziarnej ochrany - Obsahuje technickú správu, výkresy.

Statika

  • Projekt statiky – Obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu. Stavebné profesie.

Zdravotechnika

  • Projekt zdravotechniky – Obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a výkaz materiálu

Vykurovanie

  • Projekt vykurovania  - Obsahuje technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.