Rekonštrukcia domu – aké sú jej nástrahy?

Plánujete sa po zime pustiť do rekonštrukcie domu?

Takéto rozhodnutie si vyžaduje značnú mieru financií i vášho času, preto je dôležité jej dôkladné naplánovanie, aby vás počas rekonštrukčných prác nič nezaskočilo. Rekonštrukcia má totiž pre vás vždy nachystané nejaké skryté nástrahy, ktoré si budú vyžadovať ďalšie investície.

a2ffa

Nepríjemnostiam pri rekonštrukčných prácach je najjednoduchšie predísť dôkladnou analýzou súčasného stavu domu. Tú vám vypracuje šikovný projektant, u ktorého by ste si mali zakladať predovšetkým na jeho skúsenostiach a profesionalite. Mal by previesť dôkladnú analýzu a prešetrenie stavu vášho domu v súčinnosti s autorizovaným statikom. Následne by mal vypracovať realizačné dokumentácie, ktoré zodpovedajú na všetky vaše otázky ohľadom konštrukcie. Ideálne je, ak je dokumentácia doplnená vizualizáciou, ktorá je veľkou výhodou pre investora i stavebníka.


Rekonštrukcia

Nahláste rekonštrukciu stavebnému úradu

Pokiaľ ste sa rozhodli meniť pôdorys alebo profil strechy, pre rekonštrukciu rodinného domu musí byť vydané stavebne povolenie ,  Ak ide o drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, stačí vám rekonštrukciu nahlásiť stavebnému úhradu. Toto povolenie obdržíte na základe ohlásenia drobnej stavby. Zastavaná plocha takýchto budov nesmie mať viac ako 25 štvorcových metrov a 5 metrov výšku. Pri podzemných stavbách ich hĺbka nemôže priesiahnuť tri metre.

Rekonštruovať bez povolenia, či nahlásenia sa nevyplácia. Keďže svojou rekonštrukciou môžete ovplyvňovať pohodlie, výhľad, pokoj, či zvyky prípadného suseda, je tu riziko, že rekonštrukciu nahlási. Vtedy už bude neskoro, keďže sú orgány štátneho stavebného dozoru povinné každý podnet prešetriť. Pokiaľ povolenie nemáte, nasledujú sankcie. Ak povolenie máte v poriadku, ale po kontrolách i tak netúžite, vyveste na vstupné priestory, či ohradu vášho pozemku oznam o konaní stavebných prác a úprav. Tento úkon síce zákon neprikazuje, je to však vhodné kvôli udržaniu dobrých vzťahov.

rekonstrukciaPozor na narušenie statiky

Pri rekonštrukcii na vás nečíha len stavebný úrad, ale i mnoho iných rizík. Veľmi rizikové sú pri rekonštrukcii búracie práce v nosných stenách, či obvodovom murive. Nemusí sa síce hneď niečo stať, ale v budúcnosti sa môžu prejaviť následky narušenej statiky. Môžu sa začať objavovať trhliny, konštrukcia bytu, či domu začne pracovať a v najhoršom prípade sa môže i zrútiť. Rovnako rizikové je i vyrezávanie drážok pre nové inštalácie. Tento úkon môže porušiť oceľové výstuže, čo je rizikové najmä pri strope.

Je dôležité, aby ste každý takýto zásah konzultovali so statikom, ktorý zhodnotí, či je takáto rekonštrukcia možná, alebo nie. Autorizovaný statik preskúma dostatočnú pevnosť základov domu a či steny nie sú v niektorých miestach oslabené. V prípade, ak klient uvažuje využiť existujúce stropné a strešné  konštrukcie, statik ich preskúma pomocou sondy. Pokiaľ vám rekonštrukciu povolí, projektant vám poradí i pri voľbe správnej technológie búrania.

Rekonštrukcia podkrovia

Rekonštrukciu podkrovia ľudia spravidla prevádzajú z dvoch dôvodov. Buď je to z dôvodu poškodenej konštrukcie, alebo ho chcú prerobiť na obytný priestor. Pri rekonštrukcii alebo nadstavbe podkrovia je stavebné povolenie nevyhnutnosťou, keďže ide o zmenu  v užívaní stavby, zasahuje sa do nosných prvkov stavby a mení sa vzhľad priestorov. V takomto prípade je ideálne obrátiť sa na projekčnú kanceláriu, môžete tak ušetriť veľa času a zbytočných starostí s úradmi.

nappali a tetőtérben 1

Svoju prácu architekt začína na vašej rekonštrukcii stavebným prieskumom, ktorý je veľmi dôležitou súčasťou prípravy pred spracovaním projektu. Stavebný prieskum by mal ukázať náročnosť premeny podkrovia na obytný priestor, odhaliť nedostatky konštrukcií, upozorniť na riziká. Zároveň ujasniť rozsah stavebných prác a potrebné množstvo a typ stavebného materiálu, s čím samozrejme úzko súvisí i cena realizácie. Statik následne vypracuje statický posudok konštrukcie krovu, nosných stien a základov. Odborná pomoc takisto dokáže odhaliť miesta s vyšším výskytom vlhkosti a miesta, kde by mohla zatekať voda.

Dôležitý je aj názor stavebného úradu na tvaroslovie strechy a spôsob presvetlenia podkrovných priestorov. Napríklad, ak budete potrebovať zvýšiť svetlú výšku interiéru umiestnením zateplenia nad krokvy, čo by zvýšilo celkovú výšku strechy aspoň o 30 cm, úrady vám to nemusia povoliť. Zdanlivá maličkosť, ktorá by vám však mohla pokaziť celú koncepciu prestavby – napríklad by ste nemohli využiť priestor pod hrebeňom strechy, a tým by sa zmenšila obytná plocha. Dôležité je tiež zistiť možnosť napojenia na existujúce inžinierske siete, inštalácie, komíny a tiež možnosť využívania spoločného schodiska v bytovom dome alebo prístupu k budúcim bytom v podkroví. Komplikované? Skutočne sa oplatí investovať do odbornej pomoci.

Nové okná, nové potenciálne problémy

Veľa ľudí sa po výmene okien stretáva s problémom zrážania pary a následnom stekaní vody na omietku. Toto neskôr spôsobuje i vznik plesní a možný vznik chorôb a alergií. V domoch s trámovými konštrukciami navyše hrozí, že začnú zahnívať záhlavia trámov a strop, či iná konštrukcia, čo môže viesť až k zrúteniu.

image_20492_25_v1

Dôvodov zrážania pary môže byť niekoľko. Niekedy teplý vzduch z radiátorov nedostatočne ohrieva povrch skiel, pretože radiátory nie sú dosť výkonné. Je však môžné, že sú radiátory zle umiestnené. Správne by mali byť umiestnené pod oknami. Chyba môže byť aj v samotných oknách, ak majú horšie parametre, alebo sú zle nainštalované. Okná sú zvyčajne príliš tesné a preto vzduch nemá kade cirkulovať, preto sa voda rosí na oknách. Okná sa rosia najmä ráno, preto sa dnes vyrábajú okná, ktoré umožňujú nočné vetranie. Mali by ste sa snažiť udržiavať vlhkosť vzduchu pod 50 %.

Nebezpečný azbest

img1

Pri rekonštrukcii domu, či bytu treba myslieť i na nebezpečné látky, s ktorými sa môžeme stretnúť. Pri búraní starých eternitových striech hrozí napríklad nebezpečenstvo vdýchnutia škodlivého azbestu. Ten môžete objaviť i v stupačkách, potrubí, či vo vzduchotechnike. Prach z azbestu je nebezpečný pri vdychovaní aj pri kontakte s pokožkou. Pokiaľ je prítomný, treba postupovať veľmi opartne.

V prípade ďalších otázok alebo záujmu o rekonštrukciu, či inú stavebnú úpravu nás kontaktujte TU.