Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie

Potreby stavebnej dokumentácie pre stavebný úrad:

 • Projekt architektúry - Obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady,
 • Projekt statiky - Obsahuje technickú správu
 • Projekty napojenia na verejné inžinierske siete a osadenie domu na pozemok - Situácia
 • Projekt požiarnej ochrany

 

 • k projektu vieme dodať aj realizačné časti ako statika, zdravotechnika a vykurovanie. A toto je jeden z faktorov ovplyvnujuci cenu projektu.

Charakteristika služby:

 • Zákazníkov sprevádzame od návrhu po samotnú realizáciu a získať stavebné povolenie je jedna z našich činností.
 • Vytvoríme Vám na mieru projekt pre stavebné povolenie aj s písomnými prílohami ako Technická správa v 4. kópiach.
 • Dostanete vypísanú žiadosť o stavebné povolenie pre stavebný úrad.
 • V priebehu prác na projekte dostane zákazník odborné poradenstvo v cene.
 • Vieme zastrešiť aj následnú realizáciu projektu.

Doplnkové služby:

 • Projekčné služby:
  • Zdravotechnika - vnútorne rozvody vody a kanalizácie s výkazom
  • Elektroinštalácie - vnútorne rozvody elektriky a osvetlenie stavby
  • Realizačná statika - návrh železobetónových časti stavby, návrh krovu
  • Výkazy výmer - okná, dvere, steny, objem betónov, preklady atď.
 • Geodetické služby
 • Interiéroví dizajn
 • Záhradná architektúra
 • Dodávateľské služby - zariadenia a časti použité v projekte
 • Realizačné práce - zastrešenie realizácie stavby na kľúč