Elektroinštalácie – Arch Art

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Domové a bytové elektroinštalačné práce.

S komplexným elektroinštalačným riešením od projektu, revízie až po realizáciu a montáž. Vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu. Elektroinštalácie.

Poskytujem inštaláciu bleskozvodu na domy, priemyselné haly a objekty.

Sme držiteľmi oprávnenia na montáž, údržbu a rekonštrukciu elektrických zariadení 1000 V (pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu) a 35 kV vrátane bleskozvodov pre objekty s a bez nebezpečenstva výbuchu. Elektroinštalácie.

viac na www.prenosil.sk