Stavby na mieru – o nás

O nás - stavby na mieru

Ponúkame komplexné riešenia s profesionálnymi projekčnými službami. Špecializujeme sa na široké spektrum stavieb, od projektov rodinných domov až po náročné rekonštrukcie verejných budov. To všetko prostredníctvom kvalitných technológií a s využitím profesionálnych prezentačných materiálov.

Vystihuje nás slogan "Vaše stavby na mieru", pretože pri našej práci flexibilne reagujeme na požiadavky investora, či klienta.

Počas našej pôsobnosti sme vypracovali viacero projektov, ktoré boli spolufinancované z kohéznych a štrukturálnych fondov Európskej únie. Väčšina projektov bola úspešne zrealizovaná.

PREČO S NAMI SPOLUPRACOVAŤ?

Stavby na mieru

Stavby na mieru

PROFESIONÁLNY PROJEKT NA MIERU

Image alt text.

RÝCHLOSŤ DODANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Image alt text.

SKÚSENOSTI A PREHĽAD V PROBLEMATIKE

Image alt text.

TÍM PROFESIONÁLOV S INOVATÍVNYM PRÍSTUPOM

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT NA MIERU