Komplex moderných bytových domov v Singapure

The Interlace

Snímkasinga6 Interlace sa nachádza na vyvýšenom pozemku ôsmich hektárov, ohraničený cestami Alexandra a Ayer Rajah uprostred zelených vrchov juhozápadného Singapuru. Má cca 170 000 m² zastavanej plochy, ponúka 1 040 bytových jednotiek rôznych veľkostí a veľké vonkajšie priestory.

5

10Je navrhnutý architektom Ole Scheeren, partnerom Office for Metropolitan Architecture (OMA), Interlace vytrhne zo štandardnej typológie Singapuru a prináša radikálne odlišný prístup pre bývanie v tropickom prostredí: vzájomne prepojené obytné priestory a spoločne integrovaný s prírodným prostredím. Tridsaťjeden bytových domov, každý so šiestimi poschodiami, s rovnakou výškou a dĺžkou, sú naskladané v šesťuholníkovom tvare pre vytvorenie veľkých otvorených nádvorí. Jednotlivé bloky tvoria vertikálne mestečká s kaskádovými záhradami so súkromnými a verejnými terasami.

72.

Komplex bytových domov kapitalizuje na veľkosti veľkorysého pozemku a ďalej maximalizuje prítomnosť prírody zavedením rozsiahlych upravených terás a balkónov. Na prízemí je automobilová doprava minimalizovaná, tým uvoľňuje veľké plochy pre zeleň.

Interlace obsahuje prvky obnoviteľných zdrojov energie pomocou starostlivej analýzy klimatických a mikroklimatických podmienok. Dôležitá je integrácia pasívnych technológií k nízkoenergetickým systémom.

11Pre zachovanie súkromia jednotlivých bytových jednotiek sú veľkorysé odstupy medzi stavebnými blokmi a ďaleký výhľad, komplex bytových domov má aj spoločné priestory pre spoločné aktivity. Obytné priestory sú pretkané bohato narastenou vegetáciou, ktorá ponúka príležitosti pre voľný čas a rekreáciu.

3Ole Scheeren povedal: "Projekt rieši otázky spoločných priestorov a sociálnych potrieb v súčasnej spoločnosti a zároveň reaguje na problémy spoločného a individuálneho bývania, ponúka mnohonásobné vnútorné i vonkajšie priestory typické pre tropické podmienky."

9

Patricia Chia, generálna riaditeľka spoločnosti CapitaLand Residential Singapore, povedala: "Je to skvelá príležitosť vytvoriť a postaviť obytný cieľ namiesto Gillman Heights, ktorý bude výzvou súčasnej definície architektúry obytných priestorov. Vytvorením dramatickej vonkajšej podoby neprestáva premýšľať o vytvorení komfortných vnútorných priestorov.

Názov Interlace, posilňuje vzájomnú prepojenosť miesta s okolitou prírodou. Ole Scheeren vytvoril nový medzník pre Singapur. "

4

Zaoberáme sa aj navrhovaním devoloperských projektov – formou architektonickej štúdie.
Zdroj: www.archdaily.com.br