Bytový dom “Polárka” v Senci

Bytový dom „Polárka“ sa nachádza v centre Senca. Našim cieľom bolo vytvoriť objekt zjednocujúci okolitú rôznorodú zástavbu, využiť ponúknutý výhľad, ale zároveň dbať na intimitu každého bytu, keďže objekt sa nachádza priamo pri chodníku a cestnej komunikácii.

Systém krytých balkónov na typických podlažiach umožňuje istú dávku privátnosti na exponovanej uličnej fasáde, ale prirodzene umožňuje presvetlenie bytov a rozšírenie úžitkovej plochy. Ich tvarovanie je podmienené otváraním sa balkónových stien za slnkom, dávajúc tak fasáde a celému domu špecifický charakteristický výraz.

Tento ich tvar spolu vytvára pri pohybe tvar hviezdy, ktorý reflektuje prítomnosť hvezdárne oproti cez cestu. Ako pridaná hodnota patrí k domu zelené „zenové“ átrium, pre oddych a pokojné chvíle obyvateľov objektu.

 

Miesto:
Moyzesova ulica, Senec
Dátum:
júl 2011 - január 2012
Autori:
NiceArchitects
Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček
Fotografie:

Tomáš Manina, Soňa Pohlová

[nggallery id=21]

Zdroj:

http://nicearchitects.sk/sk/bytovy-dom-polarka