Aký zvoliť správny typ strechy?

Aký zvoliť správny typ strechy?

Plánujete nový rodinný dom alebo rekonštrukciu staršieho domu? Potom sa nevyhnete otázke - aký typ strechy zvoliť, aby bola nielen estetická, finančne dostupná ale aj funkčná. Dobrá strecha chráni nielen pred zimou, nepriaznivým počasím ale aj pred horúčavou. Sklon, konštrukcia strechy i materiál vplývajú na energetickosť domu, pretože až 25%  tepla uniká zo strechy. Úspornejšia strecha je tá, ktorá má čo najmenšiu plochu a nie je príliš členitá.

Tiež treba zvážiť, či budú na streche umiestnené strešné okná, svetlovody, solárne či fotovoltaické panely.

Poznáme dva základné typy striech: plochú a šikmú.

tabulka

Šikmá strecha

Má sklon od 10 °.  Strecha od 45 do 55 stupňov sa nazýva strmá. Šikmá strecha patrí k najbežnejším a historicky najviac používaným typom striech. Mnoho rekonštrukcií starších domov ale aj novostavby využívajú podkrovie na obytné, pracovné alebo skladové účely. Hlavnou výhodou je väčšia odolnosť proti nepriazni počasia, jej bezúdržbovosť a dlhá životnosť strešnej krytiny.

Nevýhodou sú väčšie finančné náklady spojené s konštrukciou krovu.

 

Typy striech:

Typy striech

Sedlová - je stavebne najjednoduchšia. Skladá sa z dvoch proti sebe naklonených rovín, dvoch odkvapov a dvoch štítov. Jej výhodou je ľahšia pokládka, dobré odvádzanie vody a tiež možnosť umiestnenia podkrovných okien do štítu domu.Holodom na kľúč

Valbová - pozdĺžna sedlová strecha ukončená šikmým skosením - valbou. Jej vyhotovenie je nákladnejšie a prácnejšie ako pri sedlovej streche.

003 [800x600]

Pultová - má iba jednu šikmú rovinu. Často sa zamieňa s plochou strechou. Pultová strecha má väčší sklon ako plochá strecha. Môže sa na ňu položiť krytina pre nízky sklon alebo fólie či asfaltové pásy. Jej nekomplikovaná konštrukcia umožňuje ľahkú montáž.

 

Plochá strecha

Plochá strecha má sklon do 10°. Minimálny sklon sa odporúča aspoň 2 % (1,1°).  Je finančne menej náročná, lebo nie je potrebná investícia do konštrukcie krovu. Výhodou je aj menšia plocha, ktorú je treba zaizolovať. Z energetického hľadiska je plochá strecha na rozdiel od šikmej strechy výhodná, pretože vytvára minimálny priestor na vykurovanie.

Vtáčia pespektíva

V porovnaní so šikmou strechou je plochá strecha síce lacnejšia, ale vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Pôsobením UV žiarenia má kratšiu životnosť, rýchlejšie starne, skôr sa opotrebuje, čo má za následok vyššie náklady na údržbu. Plochú strechu by mal dvakrát ročne skontrolovať odborník.

Perspektíva novostavby a pozemku


Plochá strecha
môže byť pochôdzna, určená pre trvalejší pohyb osôb, napr. terasa, strešná záhrada či vegetačná strecha, ktorá je pokrytá bezúdržbovými trávami. Tie v zime dobre regulujú teplo, znižujú tepelné straty a v lete znižujú prehrievanie strechy a tým predlžujú životnosť plášťa strechy. Na nepochôdznu  sa vstupuje len v prípade údržby alebo opravy. Používajú sa hydroizolačné materiály (pásy alebo fólie), ktoré môžu byť v jednej – jednoplášťová, v dvoch – dvojplášťová alebo viacerých vrstvách – viacplášťová strecha.Záleží na vás, pre aký typ strechy sa rozhodnete. Dôležité je, aby  boli použité kvalitné materiály a aby ju realizovali odborníci.

 

Nezodpovedali sme Vám na všetky otázky?